Registreren als stageplaatsverantwoordelijke

Het e-mailadres zal op de website worden gepubliceerd bij uw stageplaats.
?
?
 

Ervaring stageplaatsverantwoordelijke

Ik verklaar dat op deze stageplaats de stagebegeleiders voldoen aan een van de onderstaande criteria:
  • Heeft een attest van instructeur
  • Heeft een attest van hoofdanimator. Pas op: enkel geldig bij stagebegeleider kandidaat-animator en kandidaat-hoofdanimator!!
  • Heeft een diploma of getuigschrift hoger onderwijs van studies die minimaal zestig uren pedagogische vorming omvatten
  • Is een beroepskracht met pedagogische bevoegdheid op een jeugddienst of in het jeugdwerk
  • Heeft aantoonbare specifieke vorming gevolgd met betrekking tot het begeleiden van stagiairs in het jeugdwerk
 

Informatie stageplaats

?

Aanbod

Stageperiodes