Over Kadervorming

WETGEVING - INFO VOOR VERENIGINGEN MET EEN ERKEND KADERVORMINGSPROGRAMMA

 

Download hier de handleiding voor verenigingen

 

WETGEVING

Het decreet van 21 maart 2014 betreffende de kadervormingstrajecten bepaalt de voorwaarden voor erkenning van kadervormingstrajecten, de competenties van de drie competentieprofielen en de vereisten voor de uitreiking van attesten aan jeugdwerkers. 

 

Het kadervormingsdecreet zit vervat in het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid.

 

 

EEN SAMENVATTING VAN DE BEPALINGEN VOOR VERENIGINGEN MET EEN ERKEND KADERVORMINGSPROGRAMMA

 

Nadat de vereniging een kadervormingserkenning heeft ontvangen, vraagt het Departement vanaf 1 november 2020 dat de erkende kadervormingstrajecten elke vijf jaar worden geëvalueerd en eventueel bijgestuurd waar nodig. Zo blijven de erkenningsdossiers, die een basis zijn voor inspecties, steeds up-to-date.

 

De vereniging heeft een meldingsplicht voor de afzonderlijke kadervormingstrajecten. Ten laatste 2 weken voor aanvang van de cursus worden de cursussen ingegeven op mijnkadervorming.be. Te laat ingediende cursussen, voldoen niet aan de voorwaarden van het decreet en kunnen geannuleerd worden. 

 

Elk kadervormingstraject bestaat uit een theoretisch gedeelte en een begeleide stage.

 

1) Het theoretische gedeelte

 • bestaat uit 50 tot 55 uur, waarbij minstens 50 uur aan de competenties wordt gewerkt 
 • wordt ten minste door vier deelnemers bijgewoond. 
 • voldoet aan de volgende begeleiderseisen:

 

 AnimatorHoofdanimatorInstructeur
Hoofverantwoordelijke
 • heeft een attest instructeur én heeft minstens één animatorcursus begeleid 

of 

 • heeft een diploma of getuigschrift hoger onderwijs met minstens zestig uur pedagogische vorming én heeft minstens één animatorcursus begeleid
 • heeft een attest instructeur én heeft minstens één hoofdanimatorcursus begeleid

of

 • heeft een diploma of getuigschrift hoger onderwijs met minstens zestig uur pedagogische vorming én heeft minstens één hoofdanimatorcursus begeleid
 • heeft een attest instructeur én heeft minstens één instructeurscursus begeleid  

of 

 • heeft een diploma of getuigschrift hogeronderwijs met minstens zestig uur pedagogische vorming én heeft minstens één instructeurscursus begeleid
BBegeleider per 15 deelnemers
 • heeft een attest van instructeur  

of 

 • heeft een attest van hoofdanimator  

of 

 • heeft drie geattesteerdecursussen begeleid

of 

 • heeft een diploma of getuigschrift hoger onderwijs met minstens zestig uur pedagogische vorming én heeft minstens één geattesteerde cursus begeleid   
 • heeft een attest van instructeur  

of 

 • heeft een attest van hoofdanimator  

of 

 • heeft drie geattesteerdecursussen begeleid

of 

 • heeft een diploma of getuigschrift hoger onderwijs met minstens zestig uur pedagogische vorming én heeft minstens één geattesteerde cursus begeleid   
 • heeft een attest van instructeur  

of 

 • heeft een instructeurscursus begeleid 

 

2) De stage

 • bestaat uit 50 uur.
 • voldoet aan de begeleiderseisen.

 

De vereniging die het kadervormingstraject opstart, draagt de verantwoordelijkheid voor het volledige traject. Dat omvat ook het faciliteren en opvolgen van een stageplaats.

 

Tot slot formuleert de vereniging ook een einduitspraak over de deelnemers op basis van de voorhanden zijnde informatie (stageboekje, gesprek met de stagebegeleider … ) en reikt het attest uit.