Over Kadervorming

STAGEPLAATSBEGELEIDING - INFO VOOR STAGEBEGELEIDERS EN STAGEPLAATSVERANTWOORDELIJKEN

 

Het tweede onderdeel van de trajecten in het jeugdwerk bevat een begeleide stage.

 

Binnen de stage wordt er een onderscheid gemaakt tussen de stagebegeleider en de stageplaatsverantwoordelijke.

Deze twee functies kunnen ook door één persoon worden opgenomen.

 

 • De stagebegeleider begeleidt de stage van de jongere ter plaatse. Hij/zij vult het stageboekje in. Een stagebegeleider moet aan bepaalde vereisten voldoen.
 • De stageplaatsverantwoordelijke beheert de stageplaats in de KAVO-tool (www.mijnkadervorming.be) en brengt de online beoordeling van de jongere in orde.

 

 

INFO VOOR STAGEBEGELEIDERS

 

Onder welke voorwaarden mag je stages begeleiden?

 

Animatorstagehoofdanimatorstageinstructeursstage
 • Je hebt een attest van instructeur

OF

 • Je hebt een attest van hoofdanimator

OF

 • Je hebt een diploma of getuigschrift hoger onderwijs van studies die minimaal 60 uur pedagogische vorming omvatten

OF

 • Je bent een beroepskracht met pedagogische bevoegdheid op een jeugddienst of in het jeugdwerk

OF

 • Je hebt een aantoonbare specifieke vorming gevolgd met betrekking tot het begeleiden van stagiairs in het jeugdwerk
 • Je hebt een attest van instructeur

OF

 • Je hebt een attest van hoofdanimator

OF

 • Je hebt een diploma of getuigschrift hoger onderwijs van studies die minimaal 60 uur pedagogische vorming omvatten

OF

 • Je bent een beroepskracht met pedagogische bevoegdheid op een jeugddienst of in het jeugdwerk

OF

 • Je hebt een aantoonbare specifieke vorming gevolgd met betrekking tot het begeleiden van stagiairs in het jeugdwerk
 • Je hebt een attest van instructeur

OF

 • Je hebt een diploma of getuigschrift hoger onderwijs van studies die minimaal 60 uur pedagogische vorming omvatten

OF

 • Je bent een beroepskracht met pedagogische bevoegdheid op een jeugddienst of in het jeugdwerk

OF

 • Je hebt een aantoonbare specifieke vorming gevolgd met betrekking tot het begeleiden van stagiairs in het jeugdwerk

 

Voldoe je aan één van de bovenstaande vereisten? Denk dan nog even na over volgende vragen:

 • Heb je genoeg tijd om de stagebegeleiding ernstig te nemen?
 • Kan je voldoende afstand tot de toekomstige animator bewaren?
 • Heb je de kans om de stagiair echt aan het werk te zen of werk je met de stagiair samen?

 

 

De stagebegeleider aan de slag met het trajectboekje

Kijk even na of de gegevens van de stageplaats in deel 1 "Algemene gegevens" zijn ingevuld. Vul ook jouw gegevens in.

 

Voor de toekomstige animator zijn stage aanvangt, bekijk je best al even wat er na afloop van de cursus in het trajectboekje werd ingevuld. tijdens de cursus werd immers al een heel traject afgelegd en maakten de toekomstige animator en de cursusbegeleider al een inschatting van zijn competentieontwikkeling.

Hou rekening met de werkpunten die werden meegegeven vanuit de cursus. Maak ze samen met de toekomstige animator concreet en probeer samen tot en plan van aanpak te komen.

 

Laat bij de evaluatie van de stage (kan in verschillende delen gebeuren) eerst de toekomstige animator de evolutie van zijn competenties inschatten. Duid dan jouw bevindingen aan, bespreek die met die toekomstige animator en noteer de eventuele werkpunten. Maak van de evaluatie geen eenrichtingsgesprek. Probeer steeds in dialoog te gaan en constructieve feedback te geven. Probeer je vooraf ook enkele concrete situaties voor de geest te halen, zodat je aan de hand daarvan je standpunt aan de toekomstige animator duidelijk kan maken.

 

 

Evolueer in je stagebegeleiding: bij het begin van de stage heeft de toekomstige animator veel nood aan begeleiding.

Naarmate de stage vordert, kan je de stagiair meer ruimte geven om te proberen…. en te ervaren. Laat de stagiair groeien met vallen en opstaan.

Noteer op het einde van de stage in het trajectboekje of jouw toekomstige animator geslaagd is in de stage of niet. Licht jouw keuze ook toe.

 

 

INFO VOOR STAGEPLAATSVERANTWOORDELIJKEN

 

Erkenning op mijnkadervorming.be

Voor aanvang van de stage moet de stageplaats erkend en geregistreerd zijn op de KAVO-tool (www.mijnkadervorming.be).

Nog niet geregistreerd? Klik hier om een aanvraag in te dienen.

Binnen twee weken mag je een antwoord verwachten.

 

Laat de jongere niet starten met de stage zolang de aanvraag niet werd aanvaard. Zo voorkomen we teleurstellingen achteraf. 

Enkel erkende jeugdwerkinitiatieven komen namelijk in aanmerking als stageplaats. Jeugdwerk wordt in het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid omschreven als: “sociaal-cultureel werk op basis van niet-commerciële doelen voor of door de jeugd van drie tot en met dertig jaar, in de vrije tijd, onder educatieve begeleiding en ter bevordering van de algemene en integrale ontwikkeling van de jeugd die daaraan deelneemt op vrijwillige basis.”

Sportverenigingen en initiatieven buitenschoolse kinderopvang komen bijvoorbeeld niet in aanmerking om erkend te worden als stageplaats in het jeugdwerk.

 

Praktisch

Voor aanvang van de stage wordt de deelnemer gekoppeld aan de stageplaats aan de hand van zijn KAVO-ID (persoonlijk accountnummer). 

Een deelnemer kan pas stage lopen nadat zijn volledige cursus (50 uur) werd afgerond. De deelnemer zal dus ook enkel gekoppeld kunnen worden wanneer hij/zij beoordeeld werd voor de cursus.

 

 

Download hier de handleiding voor stageplaatsverantwoordelijken.